Rozhodčí řízení

Nabízím pro Vás rozhodování Vašich sporů, na základě Vámi uzavřených smluvních vztahů, formou rozhodčího řízení - arbitráže dle zákona č. 216/1994 Sb. Pokud se chcete vyhnout soudním průtahům, získat vykonavatelné rozhodnutí v rámci několika týdnů a také ušetřit na nákladech řízení, opatřete Vaše smlouvy tzv. "rozhodčí doložkou" a své spory svěřte rozhodci.

 

Potřebnou rozhodčí doložku si můžete stáhnout na této stránce. Nezapomeňte se také seznámit s Rozhodčím a Poplatkovým řádem, které jsou zde také k dispozici

Žalobu můžete podat písemně na poštovní adresu uvedenou v kontaktech, nebo na elektronickou podatelnu, kterou naleznete také v kontaktech. Svěřte své starosti do odborných rukou a přesvědčíte se o tom, že jste šli správnou cestou.

 

e-mailová adresa pro elektronické podání elektronická podatelna

 

Podání, zaslaná elektronicky na podatelnu, musejí být opatřena elektronickým podpisem dle Zákona č. 227/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o elektronickém podpisu. Doručení datové zprávy se podavateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu podavatele. Součástí zprávy o potvrzení je zaručený elektronický podpis rozhodce založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena. Pokud potvrzení o doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.