JUDr. Charlotta Hanzlíková

Je absolventkou Právnické fakulty University Jana Evangelisty Purkně v Brně. Do roku 1992 pracovala jako právník zahraničního obchodu a v pozici podnikového právníka. V roce 1992 založila vlastní advokátní kancelář.

Je členkou České advokátní komory. Od roku 1999 vykonává funkci správce konkursní podstaty (nyní insolvenčního správce), a funkci likvidátora.

Působí také jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb.

 

Advokacii vykonává ve všech oborech práva pro právnické a fyzické osoby na území celé České republiky se zaměřením na: