Rozsah poskytovaných právních služeb

 

 

Odměna za poskytnutné právní služby je předmětem dohody s klientem ve smyslu ustanovení advokátního tarifu. K odměně a hotovým výdajům je připočtena DPH v zákonné výši